ТЕХНО-ТУРС ЕООД

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения - град Пловдив

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на

електрически мрежи и съоръжения

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на

електрически мрежи и съоръжения

Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на
Изграждане на електрически инсталации

Предлага цялостно изграждане на Вашата електрическа инсталация. Тя ще бъде съобразена с техническите проекти и стандарти, както и с конкретните Ви изисквания и ...

Научи повече
Изграждане на електрически инсталации
Монтаж на електрически табла

Изработените и монтирани от нас електротабла са придружени с декларации за съответствие и сертификати за качество на вложените материали от производителите и вносителите ...

Научи повече
Монтаж на електрически табла
Изграждане на слаботокови инсталации

Извършваме изграждане на различните видове слаботокови инсталации: телефонни централи и мрежи; структурно кабелни системи; пожароизвестяване; озвучаване ...

Научи повече
Изграждане на слаботокови инсталации