ТЕХНО-ТУРС ЕООД
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения - град Пловдив

Изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации

Фирма ТЕХНО-ТУРС ЕООД  предлага комплексно изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации за всички видове обекти и съоръжения. Изпълнява проекти за конвенционална и активна мълниезащита. Прилагаме към всеки изпълнен обект сертификати за качество и гаранция.