ТЕХНО-ТУРС ЕООД
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения - град Пловдив

Асемблиране и монтаж на електрически табла

Фирма ТЕХНО-ТУРС ЕООД извършва асемблиране и монтаж на електрически табла.

Фирмата проектира, изработва, монтира и ремонтира електрически табла НН от следните разновидности:

  • табла за управление;
  • табла за автоматизация;
  • измервателни табла;
  • табла вторична комутация;
  • контролни табла ( MCC табла, DDC табла );
  • табла за автоматика;
  • табла за осветление;
  • временни строителни табла;
  • табла по БДС EN 60439-1.

Изработените електротабла са придружени с декларации за съответствие и сертификати за качество на вложените материали от производителите и вносителите за Р. България.

Гаранцията на таблата е съгласно действащото законодателство и се удостоверява със съответните документи.