ТЕХНО-ТУРС ЕООД
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения - град Пловдив

Ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения

ТЕХНО-ТУРС ЕООД  предлага пълно сервизно обслужване и поддръжка на електрическата част на всички видове производствени машини, оборудване, и съоръжения.

Освен гаранцията, всички системи, изградени от фирмата имат двадесет и четири часова поддръжка, която продължава и след гаранционния период.