ТЕХНО-ТУРС ЕООД
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения - град Пловдив

Шинопроводни системи

Фирма ТЕХНО-ТУРС ЕООД - проектиране на електрически инсталации с използване на шинопроводни системи BUSBAR в град Пловдив.

ТЕХНО-ТУРС ЕООД предлага съвременни решения и проектиране на електрически инсталации с използване на шинопроводи в индустриални, търговски и административни обекти. Шинопроводите намират приложение в цялостното електрозахранване на промишлени предприятия, кранове, металорежещи машини, текстилни машини, опаковъчни машини и много други от всички индустриални сектори. Допълнено от съвременна осветителна система с “топла“ светлина, това води до, подобряване на производителността.

Сред множеството предимства на тези системи са:

  • Дългият срок на експлоатация – те не се нуждаят от поддръжка. Всеки компонент на системата е произведен на модулен принцип. При необходимост цялата система за електрозахранване може да се преинсталира на друго място.
  • Лесно планиране – системата може да се планира, преди да е известно окончателното разположение на товарите.
  • Бърза и лесна инсталация – Всеки компонент представлява предварително произведена част, готова за инсталиране. Енергията се доставя бързо до товарите. Всички необходими опорни елементи и фитинги са готови изделия.
  • Надеждно енерго пренасяне и енергоразпределение – благодарение на специалната си конструкция повишават нивото на безопасност на персонала.
  • Гъвкавост – разклонителните точки, поставени на малки интервали, доставят електроенергия до всички местоположения. Електрозахранването може да се адаптира за различни процеси чрез просто преместване на разклонителното устройство.
  • Съвременен дизайн – освен останалите функционални предимства шинопроводните системи придават модерен вид на сградите, в които са монтирани.
  • Икономичност – шинопроводните системи намаляват общата себестойност на инсталацията посредством замяна на кабелите, редуциране на размера на разпределителните и контролните табла и понижаване на разходите за труд при инсталиране.