ТЕХНО-ТУРС ЕООД
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения - град Пловдив

Завършени обекти

Завършени обекти:

 • ДОКС ПРОПЪРТИ ООД – Туристическа база с. Бачково : Изграждане на силово ел. захранване
 • ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ООД – Складова база и ремонтна зала, гр. Пловдив : Доставка и монтаж на шинопроводна система. Подмяна на осветителна и силова инсталации
 • КАПИТАЛ ФУНДИНГ ТРУСТ ЕООД – Център за автомобилни гуми и джанти, гр. Асеновград : Изграждане на ел. инсталация, поддръжка на машини и оборудване
 • ПЕРСЕНК ХВОЙНА АД – Дървопреработвателно предприятие, с. Хвойна : Ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване
 • ДАКАР 1 ЕООД – Бензиностанция, газстанция, пълначно за битови бутилки за газ пропан-бутан, гр. Асеновград : Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации, видео наблюдение — Газово стопанство, данъчен склад, гр. Асеновград : Изграждане на силово ел. захранване, видеонаблюдение
 • ПРОЛЕТ 2002 ООД – Животновъдна ферма, с. Златовръх : Цялостно изпълнение на силови и слаботокови инсталации, видео наблюдение
 • НОВАХРАН ЕООД – Предприятие за производство на готова храна, гр. Пловдив : Ремонт и поддръжка на технологично оборудване и машини
 • А-М ЕООД – Къща за гости, с. Лясково : Изграждане и пуск в експлоатация на система за резервно ел. захранване, доставка и подмяна на силови ел. табла
 • ДОБРЕВИ ЕООД – Бизнес сграда, гр. Пловдив : Изграждане на система за контрол на достъпа, ремонт на стълбищно осветление
 • МК 15 ЕООД – Производствена база, гр. Асеновград : Изграждане на електро инсталация администрация, ремонт на производствени машини
 • ЦДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО – Корпус 1, Кухня, Складове, с. Тополово : Ремонт на ел. инсталация, видеонаблюдение
 • БАР-КЛУБ ПЛЕЙБОЙ, гр. Пловдив : Ремонт на генератор за резервно ел. захранване
 • ГЛОБУС-СТИЛ ООД – Производствена база, с. Тополово : Изграждане на силови и слаботокови инсталации
 • ХОТЕЛ НИК – Хотелска част, Кухня — Ресторант, гр. Асеновград :Изграждане и ремонт на силова ел. инсталация
 • ЕТ ВИГИПЕЯ-ПЕТЪР ТРИФОНОВ – Хлебопекарна ЧИНАРА, гр. Асеновград : Ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване
 • ДРЕСМЕЙКЪР ООД – Производствена база, гр. Асеновград : Изграждане на шинопроводна система и въвеждане в експлоатация на производствена база
 • КАЛКАНОВ АИД ООД – Месопреработвателно предприятие, гр. Асеновград: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации, видео наблюдение и контрол на достъп. Ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване
 • ТИВА ВЪТЕВ ЕООД - Хотел-ресторант МАГИЯТА НА РОДОПИТЕ, с. Бачково: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации, видео наблюдение и контрол на достъпа.
 • ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ ООД – Градински център и магазин, с. Марково : Доставка и монтаж на шинопроводна система. Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации. Градинско, парково и художествено осветление
 • ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ ЦАРЕВЕЦ – Хотелска част, кухня, складове, гр. Асеновград : Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации
 • ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ АСЕНОВГРАД – Експозиционна зала, офиси : Подмяна на главно ел. захранване, заземителна инсталация, подмяна и изграждане на електро инсталация и осветление
 • РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД – Бензиностанция околовръстен път, гр. Пловдив : Проектиране, доставка и монтаж на главно разпределително табло
 • ВАЛИТЕКС ООД – Шивашка фабрика, гр. Първомай : Доставка и монтаж на шинопроводна система – производствена зала. Цялостно изграждане на силова и слаботокова инсталация – офиси и складова база, външно площадково осветление. Видеонаблюдение и контрол на достъпа.
 • КМ ТЕКСТИЛ ООД – Шивашки цех, с. Ягодово : Монтаж на шинопроводна система и пуск в експлоатация на производство. Проектиране, доставка и монтаж на разпределителни ел. табла
 • КАМТЕКС 84 ЕООД – Шивашки цех, с. Козаново : Монтаж на шинопроводна система, доставка и монтаж на разпределителни ел. табла
 • ИНТЕРСОУРС ЕООД – Шивашка фабрика, гр. Асеновград : Монтаж на шинопроводна система и пуск в експлоатация на производство
 • ХОТЕЛ ТРАКИЙСКИ СТАН – Хотелска част, ресторант, басейн : Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации
 • АКУМАЛУКС БГ АД – Производствено хале, гр. Асеновград : Доставка и монтаж на шинопроводна система и пуск в експлоатация на производство
 • ТИВА ВЪТЕВ 90 ЕООД – Хотел-ресторант РОДОПСКА КЪЩА, гр. Асеновград : Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации, видео наблюдение и контрол на достъп
 • ЕТ ВЕТ 33 – Кланица, месопреработвателно предприятие, гр. Асеновград : Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации
 • Н ОЙЛ ЕООД – гр. Пловдив : Подмяна на ЛЕД осветление и изграждане на ел. инсталации
 • както и много други  обекти и решения за частни клиенти съобразени напълно с индивидуалните предпочитания и законовите разпоредби, и стандарти в Р. България